Holmen Slipp 1960

Holmen Slipp 1960

I middelalderen ble stedet omtalt som Holmsbodir, og det viser til bodene hvor utvinning av salt fant sted. Til Holmenbukta kunne man jo komme med båt, slik Kong Christian V gjorde på sin vei til Bragernes i 1685, med hest eller med hest og slede om vinteren. Fra 1663 var det gjestgiveri på gården, og siden også tingstue. Holmen gård hørte opprinnelig til gården Jøssi, som senere ble til Ravnsborg, og den ble et selvstendig bruk først i begynnelsen av det 18. århundre. Den ble da gård nr. 27, og disponerte ca. 250 mål samt ca.300 meter strandlinje.I annen halvdel av forrige århundre kjøpte Ellef Eriksen Engelsrud Holmen gård. Han åpnet landhandleri i 1867, som sønnen Otto førte videre i nye butikklokaler over veien. I 1898 kjøpte tekstilagent Eivald Zogbaum gården, og sønnen Eivald begynte med båtslipp ca. 1920. Hans sønn, Eivald Andreas (Evi) videreutviklet båthavna og slippen, og i 1940 var det ca. 60 båter i opplag, og 30 bryggeplasser. I 1945 startet oppbyggingen av det anlegget som finnes idag. Det var da igjen ca. 45 mål av den opprinnelige eiendommen. I 1982 overtok hans sønn Eivald IV som videreførte arbeidet med fornying og videreutvikling av eiendommen. Holmen Slipp blir idag drevet av Gretha Zogbaum, sammen med 7 medarbeidere.

Det finnes idag ca. 450 båter i vinteropplag og ca. 330 båter i havna her på slippen. Vi utfører alt vedlikeholdsarbeid og trearbeid når det gjelder båter. Evt. plastreparasjoner kan utføres hos Bærum plast AS, og når det gjelder motor, kan Holmen Brygge Motor AS hjelpe. Ønsker du å investere i ny båt, kan det ordnes hos Holmen Marine AS eller hos Sjøberg AS.