Åpningstidene for kontoret er uforandret; mandag-torsdag kl. 09.00-15.30 og fredager kl. 09.00-12.30.

Ordensreglene er de samme som alltid:
-På vannet er det max 5 knop innenfor bølgebryteren og på land er max hastighet 20 km/time.
-Parkering på sjøsiden av forretningslokalene i havna er ikke tillatt.
Vi setter ut båter også om kvelden i vårsesongen og må komme frem med truck.
-Vær nøye med å fortøye båten på riktig plass, en feil forplanter seg fort.
-Plassen må ikke belegges med større båt enn den er beregnet for.

-"Rykkdempere" er påbudt på samtlige fortøyningstau for båter over 14 fot. Dette reduserer slitasje på både båt og brygge og kan kjøpes rimlig i båtutstyrsforretninger. 

-Fremleie av plassen tillates ikke, heller ikke jolle i vannet bak båten
-Sommersesongen starter ca 1. mai og slutter 31.10. Etter denne dato skal det IKKE være båter ved bryggene.
Vannet på området blir skrudd på ca 01.05. og stengt av 01.10 grunnet frost.

Et ryddig område er trivelig, og vi forutsetter at alle rydder opp etter seg. Private krybber/hengere settes evt. på anviste plasser bare etter avtale og på eget ansvar. Uten avtale vil de ble fjernet på eiers regning. Spillolje skal i egen tank på storslippen eller i eget fat på "miljøstasjonen". Her settes også batterier. Disse kan også settes ved siden av containere.  Vi har egne søppelcontainere for husholdningsavfall produsert i båten for brukere av bryggeplassene. Det er ikke tillatt å kaste husholdningsavfall fra hytter og hus i disse. All overtredelse faktureres med tømming av container kr. 2500,- + mva.  Står båten i vinteropplag her, vær snill og rydd opp rundt båten fortløpende. Dersom ordensregler, avfallsregler etcikke følges, må du som kunde påregne at du vil bli fakturert pr.time for opprydding.Vi håper dette vil fungere brai år også.

Området ervideoovervåket.

Med ønske om en god båtsommer fra Holmen Slipp as