Ordensregler for Holmen Slipp:

  • På vannet er det max 5 knop innenfor bølgebryteren og på land er max hastighet 20 km/time.
  • Parkering på sjøsiden av forretningslokalene i havna er ikke tillatt.  Vi setter ut båter også om kvelden i vårsesongen og må komme frem med truck.
  • Vær nøye med å fortøye båten på riktig plass, en feil forplanter seg fort.
  • Plassen må ikke belegges med større båt enn den er beregnet for.
  • "Rykkdempere" er påbudt på samtlige fortøyningstau for båter over 14 fot. Dette reduserer slitasje på både båt og brygge og kan kjøpes rimelig i båtutstyrsforretninger. Holmen slipp AS kan tilby å lage faste spleisede tau m.dempere og montere dette for båteier etter avtale.
  • Fremleie av plassen tillates ikke, heller ikke jolle i vannet bak båten
  • Sommersesongen starter ca 1. mai og slutter 31.10. Etter denne dato skal det IKKE være båter ved bryggene.
  • Strøm skal kun være koblet til båt når kunde er tilstede. Kontakter/ledninger vil bli frakoblet, grunnet brannfare. 


Vannet på området blir skrudd på ca 01.05. og stengt av 01.10 grunnet frost.

Et ryddig område er trivelig, og vi forutsetter at alle rydder opp etter seg. Private krybber/hengere settes evt. på anviste plasser bare etter avtale og på eget ansvar. Uten avtale vil de ble fjernet på eiers regning. Spillolje skal i eget fat på "miljøstasjonen". Her settes også batterier. Disse kan også settes ved siden av containere. Vi har egne søppelcontainere for husholdningsavfall produsert i båten for brukere av bryggeplassene. Det er ikke tillatt å kaste husholdningsavfall fra hytter og hus i disse. All overtredelse faktureres med tømming av container kr. 2500,- + mva. Står båten i vinteropplag her, vær snill og rydd opp rundt båten fortløpende. Dersom ordensregler, avfallsregler etc ikke følges, må du som kunde påregne at du vil bli fakturert pr.time for opprydding.


Området er videoovervåket.